Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Learn Online
Find Information

Exonerare de răspundere World Rugby Player Welfare

Acest produs World Rugby Player Welfare a fost conceput în contextul legilor referitoare la prevenirea accidentărilor și traumatismelor, precum și la practica medicală din Irlanda, iar informațiile și instrucțiunile pe această temă sunt puse la dispoziție exclusiv în baza faptului că World Rugby (inclusiv Serviciile World Rugby Limited și alte entității asociate) nu acceptă nicio răspundere față de nicio persoană sau entitate pentru pierderea, costul sau daunele care decurg într-un fel sau altul din creditul acordat și/sau utilizarea informațiilor și/sau instrucțiunilor conținute în acest produs World Rugby Player Welfare.

Termeni și condiții: World Rugby Player Welfare

World Rugby pune la dispoziție acest site web pe internet, playerwelfare.worldrugby.org („Site-ul”) și serviciile conexe în condițiile în care dumneavoastră respectați termenii și condițiile de utilizare enunțate mai jos. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE. Prin utilizarea acestui Site, acceptați Termenii și Condițiile World Rugby. Dacă nu sunteți de acord cu toți Termenii și Condițiile acestui acord, nu puteți utiliza prezentul Site.

World Rugby poate opera modificări sau poate actualiza informațiile din acești Termeni și condiții în orice moment. Vă rugăm să consultați periodic Termenii și condițiile postate la playerwelfare.worldrugby.org, întrucât utilizarea continuă a Site-ului presupune acceptarea tuturor acestor modificări și actualizări.

Secțiunea 1. Confidențialitate:

Datele de înregistrare și alte informații pe care le furnizați Site-ului sau prin intermediul Site-ului sunt supuse Declarației noastre de confidențialitate. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Declarația noastră de confidențialitate.

Secțiunea 2. Exonerare de răspundere cu privire la recomandările medicale

Orice teste, produse sau proceduri specifice care sunt menționate pe Site sunt exclusiv cu titlu informativ, iar World Rugby nu recomandă și nu susține vreunul dintre ele. Creditul acordat informațiilor furnizate de World Rugby, de sponsorii lui și de operatorii de publicitate sau de alți vizitatori ai Site-ului se face pe propria răspundere. World Rugby nu își asumă răspunderea nici pentru conținutul materialului furnizat pe Site, nici pentru daunele sau vătămările produse unor persoane sau proprietăți în urma utilizării unui produs, unei informații, idei sau instrucțiuni din aceste materiale. World Rugby își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe accesul la orice aspect sau caracteristică a acestui Site oricând și fără înștiințare prealabilă.

Secțiunea 3. Utilizarea Conținutului și a Drepturilor de autor:

Toate textele, graficele și conținutul multimedia disponibile de la URL-ul punctului de intrare: http://playerwelfare.worldrugby.org și paginile din acel domeniu („Site-ul”) și toate codurile corespunzătoare (inclusiv, dar fără a se limita la HTML, alte limbaje de marcare și toate inscrisurile) din acest Site reprezintă proprietatea World Rugby și/sau a afiliaților săi. Toate materialele de pe acest Site, inclusiv (dar fără a se limita la) imagini, ilustrații, clipuri audio și video, sunt protejate de drepturile de autor, deținute și controlate de World Rugby sau de alte părți care și-au licențiat materialul pentru World Rugby (sau au postat pe Site conform acordului de utilizare încheiat cu World Rugby). Materialele de pe Site nu pot fi copiate, reproduse, republicate, încărcate, postate, transmise sau distribuite în nici un fel. Modificarea materialelor sau utilizarea în orice alt scop reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate. Utilizarea unui astfel de material pe un alt site web sau mediu virtual este interzisă.

„playerwelfare.worldrugby.org” și „ World Rugby” sunt mărci înregistrate și mărci de serviciu ale World Rugby. Toate celelalte mărci înregistrate, mărci de servicii și logo-uri utilizate pe Site sunt mărci înregistrate, mărci de serviciu și logo-uri ale respectivilor proprietari.

World Rugby a depus toate eforturile de a proteja licențele și autorizațiile corespunzătoare pentru toate proprietățile intelectuale proprietare, utilizate pe acest Site. Puteți notifica World Rugby cu privire la orice presupusă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, contactând World Rugby la:

WORLD RUGBY
World Rugby House
8-10 Pembroke Street Lower
Dublin 2
Ireland

Secțiunea 4. Măsuri de siguranță și exonerare de răspundere cu privire la daune colaterale:

UTILIZAREA SITE-ULUI WORLD RUGBY ȘI A CONȚINUTULUI SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Informațiile de pe acest Site sunt prezentate în scopul instruirii participanților privind antrenarea și practicarea a diferite sporturi, precum și participarea la diferite activități fizice. Nu trebuie să vă angajați în nici o activitate fizică fără a fi consultat în prealabil un medic. În plus, World Rugby nu susține caracterul sigur sau adecvat al informațiilor de pe Site și nici rezultatele obținute în urma utilizării Site-ului World Rugby sau a conținutului acestuia și, prin urmare, nu poate fi tras la răspundere pentru eventuale pierderi, daune sau accidentări. SITE-UL WORLD RUGBY ȘI CONȚINUTUL LUI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE. WORLD RUGBY, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, PREVĂZUTĂ DE LEGE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA RĂSPUNDERILE IMPLICITE PRIVIND CARACTERUL COMERCIAL, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR ȘI CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP. WORLD RUGBY, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI NU FAC DECLARAȚII ȘI NU DAU GARANȚII PRIVIND ACURATEȚEA, VERIDICITATEA, CARACTERUL COMPLET, LA ZI SAU OPORTUN AL CONȚINUTULUI, AL SOFTWARE-ULUI, AL TEXTULUI, AL GRAFICELOR, AL LEGĂTURILOR SAU AL COMUNICĂRILOR FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL UTILIZĂRII SITE-ULUI WORLD RUGBY. WORLD RUGBY NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ, OPORTUNĂ, SIGURĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI. ÎN NICIUN CAZ WORLD RUGBY, LICENȚIATORII, FURNIZORII SAU ORICE TERȚI MENȚIONAȚI PE SITE-UL WORLD RUGBY NU TREBUIE CONSIDERAȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU EVENTUALE DAUNE DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE ACCIDENTALE ȘI CONEXE, PIERDERI FINANCIARE SAU DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA DATELOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A SITE-ULUI WORLD RUGBY SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA, INDIFERENT CĂ ESTE BAZAT PE GARANȚIE, CONTRACT, PREJUDICIU SAU ORICE ALTĂ TEORIE A DREPTULUI ȘI INDIFERENT DACĂ WORLD RUGBY A FOST ÎNȘTIINȚAT CU PRIVIRE LA EVENTUALITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Secțiunea 5. Reguli de conduită pentru spațiile interactive:

World Rugby pune la dispoziție spații interactive („Spații interactive”) pe Site-ul World Rugby. Înțelegeți că toate informațiile, datele, textele, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, graficele, materialele video, mesajele sau alte materiale („Conținutul”), indiferent dacă sunt postate public sau transmise pe cale privată, reprezintă exclusiv răspunderea persoanei care a furnizat Conținutul. Aceasta înseamnă că dvs., nu World Rugby, sunteți în întregime răspunzător pentru orice Conținut pe care îl încărcați, postați, trimiteți prin e-mail sau transmiteți pe altă cale utilizând Site-ul. World Rugby nu controlează Conținutul postat pe Site și, prin urmare, nu garantează acuratețea, integritatea sau calitatea unui asemenea Conținut. Înțelegeți că utilizând acest Site, ați putea fi expus la un Conținut jignitor, indecent sau inacceptabil. World Rugby nu este răspunzător, sub nici o formă, pentru vreun Conținut, inclusiv, dar fără a se limita la erori, omisiuni de Conținut sau pentru orice pierdere sau daună de vreun anumit fel rezultată în urma utilizării unui Conținut încărcat, postat, trimis prin e-mail sau transmis pe altă cale ori găzduit prin utilizarea Serviciului.

Luati la cunostinta că World Rugby nu verifică Conținutul dinainte, dar că World Rugby are dreptul (dar nu obligația) de a refuza, a muta sau a șterge orice Conținut care este postat pe acest Site, inclusiv, dar fără a se limita la Conținutul care încalcă Termenii și condițiile de utilizare sau care este în vreun alt fel inacceptabil. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să vă asumați toate drepturile și obligațiile care derivă în urma utilizării acestui Conținut, inclusiv încrederea în exactitatea, deplinatatea sau utilitatea acestui Conținut. De asemenea, luati la cunostinta si agreeati că World Rugby poate să păstreze sau să șteargă Conținutul sau să dezvăluie Conținutul, inclusiv informațiile despre contul dvs. sau despre modul în care utilizați acest Site, unui terț, dacă acest lucru este cerut prin lege sau de buna credință că păstrarea, ștergerea sau dezvăluirea este necesară pentru:

(a) a respecta procesul legal;

(b) a aplica Termenii și condițiile de utilizare;

(c) a răspunde plângerilor potrivit cărora un anumit Conținut a încălcat drepturile unor terți sau

(d) a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța personală a World Rugby, a angajaților sau agenților săi sau a publicului.

ÎNCREDEREA ACORDATĂ CONȚINUTULUI POSTAT ÎNTR-UN SPAȚIU INTERACTIV SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Sunteți de acord că angajarea în una dintre următoarele activități reprezintă încălcare gravă a Termenilor și condiții:

(a) încărcarea, postarea, trimiterea prin e-mail sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut care este, în opinia World Rugby, ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, de natură să hărțuiască, nesincer, defăimător, vulgar, obscen, calomniator, de natură să încalce dreptul la viață privată, plin de ură sau inacceptabil prin comentarii la adresa altor rase, etnii sau din al punct de vedere;

(b) lezarea minorilor în orice mod;

(c) prezentarea falsă în locul altei persoane sau entități, inclusiv, dar fără a se limita la un angajat World Rugby sau enunțarea de afirmații false ori prezentarea denaturată în vreun alt fel a relației dvs. cu o persoană sau entitate;

(d) falsificarea antetelor sau manipularea în vreun alt fel a simbolurilor de identificare pentru a ascunde originea unui Conținut transmis prin Serviciu;

(e) adoptarea numelor și adreselor în scopul cybersquatting-ului;

(f) încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut pe care nu aveți dreptul să îl transmiteți potrivit legii sau relațiilor contractuale sau fiduciare (precum informații privilegiate, proprietare și confidențiale aflate sau dezvăluite ca parte a raporturilor de muncă sau a unui acord de nedivulgare);

(g) încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui Conținut care încalcă un patent, o marcă comercială, un secret de afaceri, drepturi de autor sau de publicitate ori alte drepturi de proprietate („Drepturi”) ale unei părți;

(h) încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unor mesaje publicitare nesolicitate sau neautorizate, materiale promoționale, „poștă electronică nedorită”, „spam”, „mesaje în lanț”, „scheme piramidale” sau orice altă formă a unei astfel de solicitări;

(i) încărcarea, postarea, trimiterea de e-mailuri sau transmiterea pe altă cale a unui material care conține viruși de software sau orice cod, fișiere sau programe de computer menite a întrerupe, a distruge sau a limita funcționarea unui software sau hardware de computer sau a unui echipament de telecomunicații;

(j) interferarea cu sau întreruperea Site-ului sau a serverelor ori a rețelelor conectate la Site sau încălcarea tuturor cerințelor, procedurilor, politicilor sau regulamentelor aferente rețelelor conectate la Site;

(k) încălcarea intenționată sau neintenționată a legii locale, regionale, statale, naționale sau internaționale;

(l) „urmărirea” sau hărțuirea pe altă cale a cuiva;

(m) culegerea sau colectarea de informații despre alte persoane pe altă cale, inclusiv adrese e-mail, fără consimțământul acestora sau

(n) angajarea într-o altă conduită care restricționează sau interzice altei persoane utilizarea și vizionarea Spațiilor interactive sau care, în opinia World Rugby, expune World Rugby sau clienții ori furnizorii săi la o răspundere de orice fel.

Secțiunea 6. Legături spre alte site-uri:

Site-ul World Rugby conține legături spre site-uri web ale terților („Site-uri de la terți”). Aceste legături sunt furnizate exclusiv pentru comoditatea dvs. și nu reprezintă susținerea acordată de World Rugby conținutului acestor Site-uri de la terți. World Rugby nu este răspunzător de conținutul Site-urilor de la terți la care se face trimitere și nu face declarații cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe astfel de Site-uri de la terți. Dacă decideți să accesați Site-uri de la terți prin legăturile de pe Site-ul World Rugby, o faceți pe propria răspundere. Utilizarea Site-urilor de la terți se supune Termenilor și condițiilor utilizării acestor site-uri.

Secțiunea 7. Reclame:

Site-ul World Rugby conține reclame de la terți, iar aceste reclame pot conține legături către alte site-uri web. În absența altor specificații, World Rugby nu susține nici un produs și nu face nici o declarație cu privire la un conținut sau la acuratețea vreunui material conținut in, sau asociat cu o reclamă de pe Site-ul World Rugby.

Secțiunea 8. Despăgubiri:

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere World Rugby, funcționarii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii sau furnizorii săi în ce privește orice pretenție, acțiune sau solicitare, răspunderi și reglementări inclusiv, dar fără a se limita la, taxele legale și contabile în limite rezonabile, care rezultă din sau se presupune că rezultă din utilizarea Conținutului sau a Spațiilor interactive într-un mod care încalcă sau se presupune că încalcă acești Termeni și condiții. World Rugby poate să vă înștiințeze imediat cu privire la orice astfel de pretenție, proces sau procedură și va coopera în mod rezonabil cu dumneavoastră, pe cheltuiala dvs., în apărarea dvs. cu privire la orice astfel de pretenție, proces sau procedură.

Secțiunea 9. Principii generale:

Site-ul World Rugby este găzduit în Anglia. Accesul la Conținut ar putea fi ilegal în cazul anumitor persoane sau în anumite țări. Dacă accesați Site-ul World Rugby din afara Angliei, o faceți pe propria răspundere și aveți datoria să respectați legile în vigoare din țara dvs. Recunoscând natura globală a internetului, sunteți de acord să respectați toate normele locale referitoare la conduita online și la Conținut acceptabil. În particular, sunteți de acord să vă conformați legilor aplicabile referitoare la transmiterea datelor tehnice exportate din țara în care locuiți.

Secțiunea 10. Jurisdicție:

Sunteți de acord în mod expres că jurisdicția exclusivă în cazul unui litigiu cu World Rugby sau care se referă în orice alt mod la utilizarea de către dvs. a World Rugby aparține instanțelor din Anglia și sunteți, de asemenea, de acord și consimțiți expres la exercitarea jurisdicției personale în instanțele din Anglia în legătură cu orice litigiu inclusiv orice pretenție implicând World Rugby sau afiliații, filialele, angajații, contractorii, funcționarii, directorii, furnizorii de servicii de telecomunicație și de conținut ai acesteia.

Acești Termeni și condiții se supun legilor din Anglia, fără să țină cont de conflictul principiilor juridice. Dacă o instanță care deține jurisdicție corespunzătoare stabilește că una din prevederile acestor Termeni și condiții este nevalidă, nevaliditatea unei astfel de prevederi nu trebuie să afecteze validitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și condițiilor de față care își păstrează pe deplin validitatea și efectul. Nicio derogare de la Termeni și condiții nu trebuie considerată aditionala sau permanentă de la respectivii Termeni si conditii sau de la orice altă prevedere a unor termeni sau condiții.

Secțiunea 11. Acord finalizat:

Exceptând cazul în care este exprimat expres într-o „notă legală” specială pe Site-ul World Rugby, acești termeni și condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră și World Rugby privind utilizarea Site-ului World Rugby și a oricărui conținut al acestuia. Titlurile secțiunilor din Termeni și condiții sunt pentru confortul dvs. și nu au niciun efect ori semnificație juridică sau contractuală.